Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie


Rynek pracy

  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.100,14 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2018r.

Statystyki i analiza
  •   Ulotki Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie
  •   Efektywność działań Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie w 2014 rok
  •   Informator o projektach i programach zrealizowanych przez PUP w Opocznie 2008-2014
  •   Efektywność działań Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie w 2013 rok
Czytaj więcej w temacie: Publikacje

Program skierowany do osób długotrwale bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opocznie, Okres realizacji : maj - grudzień 2018 r. Forma aktywizacji :...

Program skierowany do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opocznie, będących dłużnikami alimentacyjnymi z ustalonym II profilem pomocy. Okres...

Program skierowany do osób bezrobotnych zamieszkałych na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opocznie. Okres realizacji: ...

Program Regionalnym 2018 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat" Program skierowany do osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat, zarejestrowanych w Powiatowym...

Wyświetlanie 1 - 4 z 40 rezultatów.
Pozycji na stronę: 4

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę