Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie


Rynek pracy

  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.313,52 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

8,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2017r.

Statystyki i analiza
  •   Ulotki Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie
  •   Efektywność działań Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie w 2014 rok
  •   Informator o projektach i programach zrealizowanych przez PUP w Opocznie 2008-2014
  •   Efektywność działań Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie w 2013 rok
Czytaj więcej w temacie: Publikacje

Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia  oraz na terenach...

Program Regionalny 2017 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat" Program skierowany do osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat zarejestrowanych w Powiatowym...

Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób będących dłużnikami alimentacyjnymi zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie...

    Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie opoczyńskim (III)" (Poddziałanie 1.1.2) Projekt realizowany w...

Wyświetlanie 1 - 4 z 36 rezultatów.
Pozycji na stronę: 4

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę