Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie


  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 24.330,24 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

8,2%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2016r.

Statystyki i analiza
  •   Ulotki Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie
  •   Efektywność działań Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie w 2014 rok
  •   Informator o projektach i programach zrealizowanych przez PUP w Opocznie 2008-2014
  •   Efektywność działań Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie w 2013 rok
Czytaj więcej w temacie: Publikacje

Środki Krajowego Funduszu Społecznego w 2016 roku przeznaczone zostały na wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, zagrożonych utratą zatrudnienia z powodu...

1. Program Specjalny "OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI" Program (realizowany w ramach 10% kwoty środków (limitu) ustalonej w roku poprzednim na realizację programów na...

Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie opoczyńskim (II)" (Poddziałanie 1.1.2) Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz...

Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie informuje, iż zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/127/16 Rady Powiatu Opoczyńskiego, z dnia 30 marca 2016 r., posiada środki finansowe Państwowego...

Wyświetlanie 1 - 4 z 30 rezultatów.
Pozycji na stronę: 4

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę