Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie


Rynek pracy

Czytaj więcej w temacie: Aktualności
Czytaj więcej w temacie: Rejestry i bazy danych
  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 45.242,16 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lutego 2024 r.

 

wykres statystyki

Program skierowany do osób bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opocznie.   Okres realizacji: wrzesień 2021-luty...

Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie realizuje projekt „ Aktywizacja osób po 29  roku życia pozostających bez pracy w powiecie opoczyńskim (V) " w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Oś priorytetowa VIII. Zatrudnienie,...

Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi Program skierowany do osób bezrobotnych zamieszkałych na terenach wiejskich zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opocznie Okres realizacji: sierpień - grudzień 2020 r. Forma aktywizacji : roboty publiczne Liczba osób objętych wsparciem :...

Załączniki ogloszenie.pdf (pdf, 795 KB)

Wyświetlanie 1 - 4 z 62 rezultatów.
Pozycji na stronę: 4

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę