Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie


Rynek pracy

Czytaj więcej w temacie: Aktualności
Czytaj więcej w temacie: Rejestry i bazy danych
  • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.035,44 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu września 2019r.


Wykres stopa bezrobocia sierpień 2019 rok

 

  •   Ulotki Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie
  •   Efektywność działań Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie w 2014 rok
  •   Informator o projektach i programach zrealizowanych przez PUP w Opocznie 2008-2014
  •   Efektywność działań Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie w 2013 rok
Czytaj więcej w temacie: Publikacje

W związku z powstałymi oszczędnościami w ramach projektu pozakonkursowego pt. „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie opoczyńskim (IV)" w...

W związku z powstałymi oszczędnościami w ramach "Programu skierowanego do osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi" oraz w środkach limitowych Funduszu Pracy, Powiatowy...

W związku z powstałymi oszczędnościami w ramach realizowanego projektu pozakonkursowego pt. „ Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie opoczyńskim...

Na podstawie § 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (t.j. Dz.U. z...

Wyświetlanie 1 - 4 z 56 rezultatów.
Pozycji na stronę: 4

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę