Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie


Nagłówek

Aktualności

Nabór wniosków o przyznanie środków z KFS

  Na podstawie § 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu...

Nabór wniosków na prace interwencyjne (ze środków Funduszu Pracy)

Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie informuje, iż dniem 24.07.2017 r. wznawia nabór wniosków na realizację następującej formy wsparcia: - prace interwencyjne, Wnioski...

Nabór wniosków o refunację kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia (ze środków Funduszu Pracy)

Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie informuje, iż dniem 24.07.2017 r. wznawia nabór wniosków w ramach refundacji kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na...

Nabór wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (ze środków POWER)

  Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie informuje, iż   dniem 24.07.2017 r. uruchamia przyjmowanie wniosków na realizację następującej formy wsparcia: ...

Nabór wniosków na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy (ze środków RPO)

Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie informuje, iż   dniem 24.07.2017 r. uruchamia przyjmowanie wniosków na realizację następującej formy wsparcia: - ...

Łodzkie Targi Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie informuje, iż w terminie 27 - 28 września 2017 roku Urząd Miasta Łodzi we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego,...

Nabór do służby przygotowawczej

Wojskowa Komisja Uzupełnień w Tomaszowie Mazowieckim informuje, że aktualnie prowadzony jest nabór do służby przygotowawczej  w korpusie szeregowych dla kandydatów nie...

Wstrzymanie naboru wniosków o refundację dopsażenia lub wyposażenia stanowiska pracy oraz o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie informuje, iż z dniem 05.07.2017 roku wstrzymuje przyjmowanie wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenie lub doposażenia stanowiska...

Komunikat

W związku z otrzymanym w dniu 05.07.2017 r. pismem z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej dotyczącym uchylenia z dniem 1 lipca 2017 r. rozporządzenia Ministra Pracy i...

Harmonogram grupowych spotkań informacyjnych i porad grupowych na III kwartał 2017 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie informuje, iż dostępny jest HARMONOGRAM GRUPOWYCH SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH oraz PORAD GRUPOWYCH na III kwartał 2017 roku. Osoby...

Wyświetlanie 1 - 10 z 103 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę