Wydziały i telefony Urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie


WYDZIAŁY I TELEFONY URZĘDU

Dane teleadresowe PUP w Opocznie

Sekretariat/Biuro Podawcze Urzędu:

Jadwiga Porczek
Inspektor
sekretariat@pupopoczno.pl; loop@praca.gov.pl Pokój nr 208
Telefon: 44 755-51-00, 01, 02, 03 wew. 280

KIEROWNICTWO PUP W OPOCZNIE

Dane teleadresowe PUP w Opocznie

Kierownictwo Urzędu:

Jarosław Kołodziejczyk
p.o Dyrektora PUP w Opocznie
sekretariat@pupopoczno.pl
Pokój nr 207
Telefon: 44 755-51-00, 01, 02 wew. 280
Małgorzata Pantak
Zastępca Dyrektora PUP w Opocznie
m.pantak@pupopoczno.pl
Pokój nr 206
Telefon: 44 755-51-00, 01, 02 wew. 260
Monika Bielas
Główna Księgowa PUP w Opocznie
ksiegowosc@pupopoczno.pl
Pokój nr 204
Telefon: 44 755-51-00,01, 02 wew. 240

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ - KIEROWNIK CENTRUM

Dane teleadresowe PUP w Opocznie

Centrum Aktywizacji Zawodowej - Kierownik Centrum

   

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ - REFERAT USŁUG RYNKU PRACY

Dane teleadresowe PUP w Opocznie

Centrum Aktywizacji Zawodowej - Referat Usług Rynku Pracy

Zofia Jednac
Kierownik Referatu Usług Rynku Pracy
z.jednac@pupopoczno.pl
Pokój nr 009
Telefon: 44 755-51-00,01, 02 wew. 090
Magdalena Koćmiel
Doradca zawodowy - Doradca Klienta
posrednictwo@pupopoczno.pl

Weronika Mirek
Doradca zawodowy - Doradca Klienta
w.mirek@pupopoczno.pl
Pokój nr 101
Telefon: 44 755-51-00, 01, 02 wew. 110
Joanna Rychlicka
Doradca Zawodowy - Doradca Klienta
j.rychlicka@pupopoczno.pl
Pokój nr 111
Telefon: 44 755-51-00, 01, 02 wew. 111
Agata Białas
Doradca zawodowy - Doradca Klienta
a.bialas@pupopoczno.pl
Pokój nr 102
Telefon: 44 755-51-00, 01,02 wew. 120
Aneta Krzysztofik
Specjalista ds. rozwoju zawodowego - Doradca Klienta
a.krzysztofik@pupopoczno.pl
Pokój nr 009
Telefon: 44 755-51-00, 01, 02 wew. 091
Alina Szczepanik
Specjalista ds. rozwoju zawodowego - Doradca Klienta
a.szczepanik@pupopoczno.pl
Pokój nr 009
Telefon: 44 755-51-00, 01, 02 wew. 091
Magdalena Podpora
Pośrednik pracy - Doradca Klienta
m.podpora@pupopoczno.pl
Pokój nr 103
Telefon: 44 755-51-00, 01, 02 wew. 130
Karolina Przybyła
Pośrednik pracy - Doradca Klienta
karolina.przybyla@pupopoczno.pl

Iwona Wereszka -Dereń
Pośrednik pracy - Doradca Klienta
i.wereszkaderen@pupopoczno.pl

 
Pokój nr 103
Telefon: 44 755-51-00, 01, 02 wew. 131

Pokój nr 103
Telefon: 44 755-51-00, 01, 02 wew. 130
 
Barbara Pomykała
Pośrednik pracy - Doradca Klienta
b.pomykala@pupopoczno.pl
Pokój nr 004
Telefon: 44 755-51-00, 01, 02 wew. 041
Anna Bugaj
Pośrednik pracy - Doradca Klienta
a.bugaj@pupopoczno.pl
Pokój nr 004
Telefon: 44 755-51-00, 01, 02 wew. 040
Iwona Róg
Pośrednik pracy - Doradca Klienta
i.rog@pupopoczno.pl
Pokój nr 005
Telefon: 44 755-51-00, 01, 02 wew. 050
Bożena Sadowska
Pośrednik pracy - Doradca Klienta
posrednictwo@pupopoczno.pl
Pokój nr 005
Telefon: 44 755-51-00, 01, 02 wew. 051

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ - REFERAT INSTRMENTÓW RYNKU PRACY

Dane teleadresowe PUP w Opocznie

Centrum Aktywizacji Zawodowej - Referat Instrumentów Rynku Pracy

Edyta Rożej
Kierownik Referatu Instrumentów Rynku Pracy
aktywne@pupopoczno.pl e.rozej@pupopoczno.pl
Pokój nr 105
Telefon: 44 755-51-00, 01, 02 wew. 150
Halina Jaciubek
Specjalista ds. programów - Doradca Klienta
h.jaciubek@pupopoczno.pl
Pokój nr 105
Telefon: 44 755-51-00, 01, 02 wew. 151
Monika Oleksik
Specjalista ds. programów  - Doradca Klienta
m.oleksik@pupopoczno.pl
Pokój nr 107
Telefon: 44 755-51-00, 01, 02 wew. 171
Marzena Mazur
Inspektor
aktywne@pupopoczno.pl
Pokój nr 107
Telefon: 44 755-51-00, 01, 02 wew. 171
Agnieszka Pielas
Inspektor
a.pielas@pupopoczno.pl
Pokój nr 107
Telefon: 44 755-51-00, 01, 02 wew. 170
Ewelina Jasińska
Specjalista ds programów-Doradca klienta
e.jasinska@pupopoczno.pl
Pokój nr 105
Telefon: 44 755-51-00, 01, 02 wew. 152
Dorota Leszcz
Specjalista ds. programów - Doradca Klienta
d.wieruszewska@pupopoczno.pl

Ewa Marszałek
Starszy inspektor
e.marszalek@pupopoczno.pl
 
Pokój nr 104
Telefon: 44 755-51-00, 01, 02 wew. 140

Pokój nr 104
Telefon: 44 755-51-00, 01, 02 wew. 141
 

SAMODZIELNE STANOWISKO DO SPRAW PROGRAMÓW

Dane teleadresowe PUP w Opocznie

Samodzielne Stanowisko ds. Programów

Katarzyna Kowalczyk
Specjalista ds. programów - Doradca Klienta
k.kowalczyk@pupopoczno.pl
Pokój nr 209
Telefon: 44 755-51-00, 01, 02 wew. 290
Katarzyna Przybyła
Specjalista ds. programów - Doradca Klienta
k.przybyla@pupopoczno.pl
Pokój nr 209
Telefon: 44 755-51-00, 01, 02 wew. 290

REFERAT INFORMACJI, REJESTRACJI, EWIDENCJI I ŚWIADCZEŃ

Dane teleadresowe PUP w Opocznie

Referat Informacji, Rejestracji, Ewidencji i Świadczeń

Ewa Podlak
Kierownik Referatu Informacji, Rejestracji, Ewidencji i Świadczeń
e.podlak@pupopoczno.pl
Pokój nr 007
Telefon: 44 755-51-00, 01, 02 wew. 071
Katarzyna Krawiec
Inspektor
obsluga@pupopoczno.pl
Pokój 007
Telefon: 44 755-51-00, 01, 02 wew. 070
Kinga Lasota
Inspektor
Pokój nr 006
Telefon: 44 755-51-00, 01, 02 wew. 060
Dorota Chojnacka
Starszy inspektor powiatowy
Pokój nr 008
Telefon: 44 755-51-00, 01, 02 wew. 080
Marta Owiesek - Matysiak
Inspektor
Pokój nr 006
Telefon: 44 755-51-00, 01, 02 wew. 060
Agnieszka Wróbel - Surma
Inspektor
Pokój nr 008
Telefon: 44 755-51-00, 01, 02 wew. 081
Anna Żak
Starszy inspektor
obsluga@pupopoczno.pl
Pokój nr 007
Telefon: 44 755-51-00, 01, 02 wew. 070

DZIAŁ GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Dane teleadresowe PUP w Opocznie

Dział Głównego Księgowego

Monika Bielas
Główna Księgowa
ksiegowosc@pupopoczno.pl
Pokój nr 204
Telefon: 44 755-51-00, 01, 02 wew. 240
Urszula Białas
Inspektor powiatowy
ksiegowosc@pupopoczno.pl
Pokój nr 204
Telefon: 44 755-51-00, 01, 02 wew. 241
Izabela Telusiewicz
Inspektor
Pokój nr 203
Telefon: 44 755-51-00, 01, 02 wew. 230
Natalia Krzysztofik
Starszy referent
Pokój nr 203
Telefon: 44 755-51-00, 01, 02 wew. 231
Monika Lasota
Starszy inspektor
Pokój nr 203
Telefon: 44 755-51-00, 01, 02 wew. 230

DZIAŁ ORGANIZACYJNY

Dane teleadresowe PUP w Opocznie

Dział Organizacyjny

Anna Zalega
Kierownik Działu Organizacyjnego
organizacyjny@pupopoczno.pl
Pokój nr 205
Telefon: 44 755-51-00, 01, 02 wew. 250
Justyna Kowalska
Starszy inspektor
Pokój nr 1 (archiwum)
Telefon: 44 755-51-03
Łukasz Stanik
Robotnik gospodarczy - kierowca samochodu osobowego
Pokój nr 202
Telefon: 44 755-51-00, 01, 02 wew. 220
Beata Wiktorowicz
Starszy inspektor
Pokój nr 205
Telefon: 44 755-51-00, 01, 02 wew. 251
Marzena Stępień
Starszy inspektor
Pokój nr 202
Telefon: 44 755-51-00, 01, 02 wew. 220

Samodzielne Stanowisko ds. Administrowania Siecią Komputerową

Rafał Snochowski
Starszy Informatyk
admin@pupopoczno.pl; organizacyjny@pupopoczno.pl
Pokój nr 201
Telefon: 44 755-51-00, 01, 02 wew. 210

SAMODZIELNE STANOWISKO DO SPRAW STATYSTYKI, ANALIZ I PROMOCJI

Dane teleadresowe PUP w Opocznie

Samodzielne Stanowisko ds. Statystyki, Analiz i Promocji

   

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę