Statystyki i analizy Urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie


Nawigacja po kategoriach

Informacje o bezrobociu i rynku pracy w 2018 roku

 Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opocznie na koniec września 2018 roku wyniosła 1.647 osób . Kobiety stanowiły 60,23%, a mieszkańcy wsi 66,73% ogólnej liczby bezrobotnych.   ...

Stopa bezrobocia w 2018 roku

Według komunikatu GUS z dnia 25-09-2018 r.: Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów. Stan w końcu sierpnia 2018 roku. Stopa bezrobocia w powiecie opoczyńskim w ...

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2018 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie opoczyńskim w 2018 roku jest krótkoterminową analizą lokalnego rynku pracy w oparciu o nową metodologię określoną w Zaleceniach metodycznych prowadzenia monitoringu...

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2017 rok

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie opoczyńskim w 2017 roku jest krótkoterminową analizą lokalnego rynku pracy w oparciu o nową metodologię określoną w Zaleceniach metodycznych prowadzenia monitoringu...

Barometr zawodów - prognoza na 2018 rok

Badanie Barometr zawodów jest przeprowadzane na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Na poziomie wojewódzkim Barometr koordynowany jest przez wojewódzkie urzędy pracy. W roku 2017 przeprowdzono kolejne...

Stopa bezrobocia w 2017 roku

Według komunikatu GUS z dnia 21-01-2018 r.: Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów. Stan w końcu grudnia 2017 roku. Stopa bezrobocia w powiecie opoczyńskim w ...

Informacje o bezrobociu i rynku pracy w 2017 r.

 Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opocznie na koniec grudnia 2017 roku wyniosła 1.831 osób . Kobiety stanowiły 58,38%, a mieszkańcy wsi 66,19% ogólnej liczby bezrobotnych.   ...

Monitoring zawodów defictowych i nadwyżkowych za 2016 rok

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie opoczyńskim w 2016 roku jest krótkoterminową analizą lokalnego rynku pracy w oparciu o nową metodologię określoną w Zaleceniach metodycznych prowadzenia monitoringu...

Barometr zawodów - prognoza na 2017 rok

Badanie Barometr zawodów jest przeprowadzane na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Na poziomie wojewódzkim Barometr koordynowany jest przez wojewódzkie urzędy pracy. W roku 2016 przeprowdzono kolejne...

Stopa bezrobocia w 2016 roku

Według komunikatu GUS z dnia 25-01-2017 r.: Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów. Stan w końcu grudnia 2016 roku. Stopa bezrobocia w powiecie opoczyńskim w ...

Wyświetlanie 1 - 10 z 39 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę