Statystyki i analizy Urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie


Nawigacja po kategoriach

Informacje o bezrobociu i rynku pracy w 2017 r.

 Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opocznie na koniec stycznia 2017 roku wyniosła 2.788 osób . Kobiety stanowiły 54,70%, a mieszkańcy wsi 66,46% ogólnej liczby bezrobotnych.   ZAREJESTROWANI BEZROBOTNI W KOŃCU STYCZNIA 2017 ROKU    Miasto / Gmina   ...

Barometr zawodów - prognoza na 2017 rok

Badanie Barometr zawodów jest przeprowadzane na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Na poziomie wojewódzkim Barometr koordynowany jest przez wojewódzkie urzędy pracy. W roku 2016 przeprowdzono kolejne badanie na terenie całego kraju. Barometr zawodów jest jednoroczną prognozą sytuacji w...

Stopa bezrobocia w 2016 roku

Według komunikatu GUS z dnia 25-01-2017 r.: Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów. Stan w końcu grudnia 2016 roku. Stopa bezrobocia w powiecie opoczyńskim w miesiącu grudniu wyniosła 8,6% i była niższa o 1,6% od stopy procentowej dla powiatu odnotowanej w...

Informacje o bezrobociu i rynku pracy w 2016 r.

Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opocznie na koniec 2016 roku wyniosła 2.599 osób . Kobiety stanowiły 56,06%, a mieszkańcy wsi 66,72% ogólnej liczby bezrobotnych. Miasta i gminy / Gminy Liczba bezrobotnych w 2015 roku Liczba bezrobotnych w 2016 roku ...

Monitoring zawodów nadywżkowych i deficytowych za 2015 rok

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie opoczyńskim w 2015 roku jest krótkoterminową analizą lokalnego rynku pracy w oparciu o nową metodologię określoną w Zaleceniach metodycznych prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy . Poniżej dostępne są, sporządzone w...

Monitoring zawodów defictowych i nadwyżkowych w powiecie opoczyńskim w 2016 roku.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie opoczyńskim w 2016 roku jest krótkoterminową analizą lokalnego rynku pracy w oparciu o nową metodologię określoną w Zaleceniach metodycznych prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy . Poniżej dostępna jest, sporządzona w...

Barometr zawodów - prognoza na 2016 rok

Badanie Barometr zawodów jest przeprowadzane na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Koordynatorem krajowym jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Na poziomie wojewódzkim Barometr koordynowany jest przez wojewódzkie urzędy pracy. W roku 2015 przeprowdzono pierwsze badanie na terenie całego kraju. ...

Informacje o bezrobociu i rynku pracy w 2015 r.

Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opocznie na koniec 2015 roku wyniosła 3.040 osób. Kobiety stanowiły 53,52%, a mieszkańcy wsi 66,74% ogólnej liczby bezrobotnych. Miasta i gminy / Gminy Liczba bezrobotnych w 2014 roku Liczba bezrobotnych w 2015 roku ...

Stopa bezrobocia w 2015 roku

Stopa bezrobocia w powiecie opoczyńskim w 2015 r. w porównaniu do kraju i województwa łódzkiego MIESIĄC POWIAT OPOCZYŃSKI     POLSKA   WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE Styczeń 14,2% 12,0% 12,4% Luty 14,2% 12,0% 12,5% Marzec 13,6% ...

Źródła informacji statystycznych

STONA ŁĄCZY DO ŹRÓDEŁ INFORMACJI STATYSTYCZNYCH O RYNKU PRACY, W TYM W POWIECIE OPOCZYŃSKIM Dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego. Dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego - Bank Danych Lokalnych (w tym dotyczące powiatu opoczyńskiego). Informacje...

Wyświetlanie 1 - 10 z 33 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę