Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie


Rynek pracy

  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.182,44 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu stycznia 2019r.

Wykres. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia
  •   Ulotki Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie
  •   Efektywność działań Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie w 2014 rok
  •   Informator o projektach i programach zrealizowanych przez PUP w Opocznie 2008-2014
  •   Efektywność działań Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie w 2013 rok
Czytaj więcej w temacie: Publikacje

Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie informuje, iż rozpoczął realizację projektu „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie opoczyńskim " (V) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś  priorytetowa VIII „ Zatrudnienie", Działanie VIII.1 „Wsparcie...

Program skierowany do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opocznie, w wieku 45 lat i powyżej Okres realizacji : wrzesień 2018 - lipiec 2019 r. ...

Program skierowany do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opocznie, zamieszkujących na wsi Okres realizacji : wrzesień 2018 - lipiec 2019 r. ...

Program skierowany do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opocznie, zamieszkujących na wsi Okres realizacji : czerwiec - grudzień 2018 r. Forma...

Wyświetlanie 1 - 4 z 44 rezultatów.
Pozycji na stronę: 4

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę