Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie


Rynek pracy

Czytaj więcej w temacie: Aktualności
Czytaj więcej w temacie: Rejestry i bazy danych
  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 43.169,70 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec października 2023 r.

 

wykres statystyki

Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie informuje, że od dnia 03.02.2020 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków na realizację następującej formy wsparcia: - jednorazowe środki na...

Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie z dniem  1 stycznia 2020 roku rozpoczął realizację projektu pt. „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie opoczyńskim (V) " w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa „Osoby młode na rynku pracy", Działanie 1.1 „Wsparcie...

Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie informuje, że od dnia 13.11.2019 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków na realizację następującej formy wsparcia: - bon szkoleniowe, ...

Program skierowany do osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi Okres realizacji: czerwiec-grudzień 2019 Forma aktywizacji : staż, prace interwencyjne   Liczba osób...

Wyświetlanie 13 - 16 z 62 rezultatów.
Pozycji na stronę: 4

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę