Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie


Rynek pracy

  • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 31.191,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2020r.
Wykres statystyka luty 2020

  •   Ulotki Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie
  •   Efektywność działań Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie w 2014 rok
  •   Informator o projektach i programach zrealizowanych przez PUP w Opocznie 2008-2014
  •   Efektywność działań Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie w 2013 rok
Czytaj więcej w temacie: Publikacje

Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie informuje, że od dnia 13.11.2019 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków na realizację następującej formy wsparcia: - bon szkoleniowe, ...

Program skierowany do osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi Okres realizacji: czerwiec-grudzień 2019 Forma aktywizacji : staż, prace interwencyjne   Liczba osób...

Program skierowany do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opocznie, będących dłużnikami alimentacyjnymi Okres realizacji : kwiecień - grudzień 2019...

Program skierowany do osób długotrwale bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opocznie. Okres realizacji: kwiecień - grudzień 2019 r. Forma aktywizacji...

Wyświetlanie 9 - 12 z 56 rezultatów.
Pozycji na stronę: 4

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę