Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie


Rynek pracy

  • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 31.191,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2020r.
Wykres statystyka luty 2020

  •   Ulotki Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie
  •   Efektywność działań Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie w 2014 rok
  •   Informator o projektach i programach zrealizowanych przez PUP w Opocznie 2008-2014
  •   Efektywność działań Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie w 2013 rok
Czytaj więcej w temacie: Publikacje

Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie informuje, że od dnia 03.02.2020 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków na realizację następującej formy wsparcia: - jednorazowe środki na...

Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie z dniem  1 stycznia 2020 roku rozpoczął realizację projektu pt. „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie opoczyńskim (V) " w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa „Osoby młode na rynku pracy", Działanie 1.1 „Wsparcie...

Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie informuje, że od dnia 13.01.2020 r. uruchamia przyjmowanie wniosków na realizację następujących form wsparcia: - staże - prace...

Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie informuje, że od dnia 13.01.2020 r. uruchamia przyjmowanie wniosków na realizację następujących form wsparcia: - staże; - prace...

Wyświetlanie 5 - 8 z 56 rezultatów.
Pozycji na stronę: 4

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę