Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie


Rynek pracy

Czytaj więcej w temacie: Aktualności
Czytaj więcej w temacie: Rejestry i bazy danych
  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 45.242,16 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lutego 2024 r.

 

wykres statystyki

PROJEKT „LEPSZE JUTRO" (Poddziałanie 6.1.3) Projekt skierowany był do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opocznie, w tym w szczególności...

PROJEKT „LEPSZE JUTRO" (Poddziałanie 6.1.3) Głównym celem projektu było zwiększenie szans na uzyskanie zatrudnienia osób bezrobotnych z terenu Powiatu...

1. Regionalny program wspierania osób bezrobotnych po 50 roku życia „50+" Głównym celem Programu było wsparcie zatrudnienia osób po 50 roku życia. W ramach tego programu...

W 2007 roku urząd pozyskał środki na kontynuację dwóch projektów  z 2006 r.  współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w...

Wyświetlanie 53 - 56 z 62 rezultatów.
Pozycji na stronę: 4

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę