Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie


Rynek pracy

  • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 31.191,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2020r.
Wykres statystyka luty 2020

  •   Ulotki Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie
  •   Efektywność działań Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie w 2014 rok
  •   Informator o projektach i programach zrealizowanych przez PUP w Opocznie 2008-2014
  •   Efektywność działań Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie w 2013 rok
Czytaj więcej w temacie: Publikacje

1. Regionalny program wspierania osób bezrobotnych po 50 roku życia „50+" Głównym celem Programu było wsparcie zatrudnienia osób po 50 roku życia. W ramach tego programu...

W 2007 roku urząd pozyskał środki na kontynuację dwóch projektów  z 2006 r.  współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w...

1. Regionalny program wspierania zatrudnienia osób bezrobotnych w ramach robót publicznych na rzecz środowiska "PORZĄDKI 2007" W ramach programu skierowano 14 osób na...

W 2006 roku Urząd pozyskał środki na realizację dwóch projektów współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.2 " ...

Wyświetlanie 49 - 52 z 56 rezultatów.
Pozycji na stronę: 4

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę