Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie


Rynek pracy

  • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 31.191,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2020r.
Wykres statystyka luty 2020

  •   Ulotki Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie
  •   Efektywność działań Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie w 2014 rok
  •   Informator o projektach i programach zrealizowanych przez PUP w Opocznie 2008-2014
  •   Efektywność działań Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie w 2013 rok
Czytaj więcej w temacie: Publikacje

1. Program „POWODZIANIE". Program skierowany był do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opocznie, w tym w szczególności osób znajdujących się w...

1. Program „MISJA-POMOCNA DŁOŃ". Celem projektu była promocja przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia i wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych...

PROJEKT „LEPSZE JUTRO" (Poddziałanie 6.1.3) Projekt skierowany był do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opocznie, w tym w szczególności...

PROJEKT „LEPSZE JUTRO" (Poddziałanie 6.1.3) Głównym celem projektu było zwiększenie szans na uzyskanie zatrudnienia osób bezrobotnych z terenu Powiatu...

Wyświetlanie 45 - 48 z 56 rezultatów.
Pozycji na stronę: 4

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę