Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie


Rynek pracy

Powrót

Błąd

Treść nie została znaleziona.
Czytaj więcej w temacie: Rejestry i bazy danych
  • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.589,54 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,2%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu grudnia 2019r.

Wykres stopa bezrobocia
  •   Ulotki Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie
  •   Efektywność działań Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie w 2014 rok
  •   Informator o projektach i programach zrealizowanych przez PUP w Opocznie 2008-2014
  •   Efektywność działań Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie w 2013 rok
Czytaj więcej w temacie: Publikacje

Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie informuje, iż od dnia 20.02.2020 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków na realizację następującej formy wsparcia: - staże  w...

Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie informuje, że od dnia 03.02.2020 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków na realizację następującej formy wsparcia: - jednorazowe środki na...

Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie z dniem  1 stycznia 2020 roku rozpoczął realizację projektu pt. „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie opoczyńskim (V) " w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa „Osoby młode na rynku pracy", Działanie 1.1 „Wsparcie...

Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie informuje, że od dnia 13.01.2020 r. uruchamia przyjmowanie wniosków na realizację następujących form wsparcia: - staże - prace...

Wyświetlanie 1 - 4 z 53 rezultatów.
Pozycji na stronę: 4

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę