Programy aktywizacyjne i projekty Urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie


Zawartość stron

Program skierowany do osób bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opocznie.  

Okres realizacji: wrzesień 2021-luty 2022

Forma aktywizacji: staż, prace interwencyjne, roboty publiczne, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy.  

Liczba osób objętych wsparciem: 63 osoby bezrobotne

Na realizację programu urząd pozyskał z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej dodatkowe środki w wysokości 485 400,00 zł.

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę