Programy aktywizacyjne i projekty Urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie


Zawartość stron

nagłówek POWER


Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie informuje, iż od dnia 29.06.2020 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków na realizację następujących form wsparcia:

- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

 w ramach projektu pozakonkursowego pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie opoczyńskim (V)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego"

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę