Programy aktywizacyjne i projekty Urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie


Zawartość stron

RPO
Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie informuje, iż od 12.06.2020 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków na realizację następującej formy wsparcia:

- prace interwencyjne

 w ramach projektu pozakonkursowego pt. „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie opoczyńskim (V)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie VIII.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia przez powiatowe urzędy pracy".
Dodano: Opoczno, dn. 10.06.2020r.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę