W przypadku wykorzystywania na swoim komputerze przeglądarki Google Chrome, Opera i Firefox (od wersji 52) wymagana jest instalacja dedykowanego rozszerzenia Podpis elektroniczny Szafir SDK oraz dodatkowej aplikacji Szafir Host udostępniającej funkcje podpisu elektronicznego.
  1. Rozszerzenie Szafir SDK można pobrać:
Dla przeglądarki Google Chrome:
https://chrome.google.com/webstore/detail/podpis-elektroniczny-szaf/gjalhnomhafafofonpdihihjnbafkipc/

Dla przeglądarki Opera:
https://addons.opera.com/pl/extensions/details/podpis-elektroniczny-szafir-sdk/

Dla przeglądarki Firefox:
https://www.elektronicznypodpis.pl/download/webmodule/firefox/szafir_sdk_web-0.0.10-anfx.xpi
  1. Rozszerzenie Szafir SDK można pobrać:
instalator Szafir Host dla systemu Windows w wersji 64 bitowej z lokalizacji:
http://www.elektronicznypodpis.pl/gfx/elektronicznypodpis/pl/defaultstronaopisowa/146/1/1/szafirhost.msi

instalator Szafir Host dla systemu Windows w wersji 32 bitowej z lokalizacji:
http://www.elektronicznypodpis.pl/gfx/elektronicznypodpis/pl/defaultstronaopisowa/146/1/1/szafirhost_x86.msi

Po zainstalowaniu rozszerzenia Szafir SDK oraz aplikacji Szafir Host należy przeładować bieżącą stronę.
  1. Jeżeli rozszerzenie oraz aplikacja zostały prawidłowo zainstalowane i mimo to nadal podczas pracy z podpisem występują problemy, należy sprawdzić czy w przeglądarce włączone jest rozszerzenie Szafir SDK oraz czy na komputerze zainstalowane jest środowisko uruchomieniowe Java JRE.
Środowisko Java JRE można pobrać i zainstalować z lokalizacji Java JRE:
https://www.java.com/download/