Posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie


Posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Opocznie

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w dniu 17.11.2017 roku

Porządek obrad Powiatowej Rady Rynku Pracy w dniu 17 listopada 2017 roku.      I. Sytuacja na rynku pracy w Powiecie Opoczyńskim na dzień 31.10.2017 roku.       II. Zaopiniowanie przez Powiatową Radę Rynku Pracy w Opocznie:       a) wniosków o umorzenie należności...

Posiedzenie Rady Rynku Pracy w dniu 17.01.2017 roku.

  Porządek obrad Powiatowej Rady Rynku Pracy w dniu 17 stycznia 2017 roku.      I. Sytuacja na rynku pracy w Powiecie Opoczyńskim,  sprawozdanie z działalności        Powiatowego Urzędu Pracy  w Opocznie oraz ocena racjonalności gospodarki środkami          Funduszu Pracy w 2016 roku.       II.  Zaopiniowanie...

Posiedzenie Rady w dniu 22.12.2016 roku

  Porządek obrad Powiatowej Rady Rynku Pracy w dniu 22 grudnia 2016 roku. I. Sytuacja na rynku pracy w Powiecie Opoczyńskim. Stan na dzień 30-11-2016 r. II. Informacja dotycząca priorytetów wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkolenieowego na rok 2017. III. Zaopiniowanie przez Powiatową Radę Rynku Pracy w...

Posiedzenie Rady w dniu 13.01.2016 roku

  Porządek obrad Powiatowej Rady Rynku Pracy w dniu 13 stycznia 2016 roku. I. Sytuacja na rynku pracy w Powiecie Opoczyńskim oraz ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy w 2015 roku. II. Zaopiniowanie przez Powiatową Radę Zatrudnienia w Opocznie: a) propozycji podziału środków Funduszu Pracy w...

Posiedzenie Rady w dniu 14.09.2015 roku

Porządek obrad Powiatowej Rady Rynku Pracy w dniu 14 września 2015 roku. I.a) Sytuacja na rynku pracy w Powiecie Opoczyńskim. Stan na dzień 31.08.2015 r. I.b) Programy realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych. I.c ) Program Aktywizacja i Integracja   ...

Posiedzenie Rady w dniu 15.04.2015 roku

Porządek obrad Powiatowej Rady Rynku Pracy w dniu 15 kwietnia 2015 roku. I. Sprawy organizacyjne: a) Wręczenie aktów powołania, b) Wybór Przewodniczącego Powiatowej Rady Rynku Pracy w Opocznie c) Wybór Wiceprzewodniczącego powiatowej Rady Rynku Pracy w Opocznie II. Zaopiniowanie przez Powiatową Radę Rynku...

Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w kadencji 2015 - 2019

Zarządzeniem nr 4/15 z dnia 17 lutego 2015 r. Starosta Opoczyński powołał Powiatową Radę Rynku Pracy kadencji 2015 - 2019 w składzie: Marcin Baranowski - Wicestarosta Opoczyński - Przewodniczący Rady, Wojciech Rudalski  - reprezentant gminy Paradyż - Wiceprzewodniczący Rady, Janusz Reszelewski – reprezentant Gminy...

Posiedzenie Rady w dniu 12.02.2015 roku

Porządek obrad Powiatowej Rady Zatrudnienia w dniu 12 lutego 2015 roku. I. Zaopiniowanie przez Powiatową Radę Zatrudnienia w Opocznie propozycji podziału środków Funduszu Pracy przyznanych z rezerwy ministra właściwego do spraw pracy na finansowanie w 2015 roku programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia...

Posiedzenie Rady w dniu 14.01.2015 roku

Porządek obrad Powiatowej Rady Zatrudnienia w dniu 14 stycznia 2015 roku. I. Sytuacja na rynku pracy w Powiecie Opoczyńskim oraz ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy w 2014 roku. II. Zaopiniowanie przez Powiatową Radę Zatrudnienia w Opocznie: a) propozycji podziału środków Funduszu Pracy w 2015...

Posiedzenie Rady w dniu 18.06.2014 roku

Porządek obrad Powiatowej Rady Zatrudnienia w dniu 18 czerwca 2014 roku. 1. Sytuacja na rynku pracy w Powiecie Opoczyńskim. Stan na 31.05.2014 r. 2. Informacja o nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 3. Zaopiniowanie: a) zmian w limicie środków Funduszu Pracy w 2014 r. b)...

Wyświetlanie 1 - 10 z 18 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę