Statystyki i analizy Urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie


Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2017 rok

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie opoczyńskim w 2017 roku jest krótkoterminową analizą lokalnego rynku pracy w oparciu o nową metodologię określoną w Zaleceniach metodycznych prowadzenia monitoringu...

Stopa bezrobocia w 2017 roku

Według komunikatu GUS z dnia 21-01-2018 r.: Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów. Stan w końcu grudnia 2017 roku. Stopa bezrobocia w powiecie opoczyńskim w ...

Informacje o bezrobociu i rynku pracy w 2017 r.

 Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opocznie na koniec grudnia 2017 roku wyniosła 1.831 osób . Kobiety stanowiły 58,38%, a mieszkańcy wsi 66,19% ogólnej liczby bezrobotnych.   ...

Barometr zawodów - prognoza na 2017 rok

Badanie Barometr zawodów jest przeprowadzane na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Na poziomie wojewódzkim Barometr koordynowany jest przez wojewódzkie urzędy pracy. W roku 2016 przeprowdzono kolejne...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę