Statystyki i analizy Urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie


Informacje o bezrobociu i rynku pracy w 2014 r.

Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opocznie na koniec 2014 roku wyniosła 4.070 osób. Kobiety stanowiły 50,76%, a mieszkańcy wsi 68,16% ogólnej liczby bezrobotnych.   Miasta i...

Monitoring zawodów nadywżkowych i deficytowych za 2014 rok

Załączniki Zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiecie opoczyńskim w 2014 roku (I półrocze).pdf Zawody deficytowe i...

Stopa bezrobocia w 2014 roku

Stopa bezrobocia w powiecie opoczyńskim w 2014 r. w porównaniu do kraju i województwa łódzkiego MIESIĄC POWIAT OPOCZYŃSKI     POLSKA   WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE Styczeń 17,7% ...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę