Statystyki i analizy Urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie


Monitoring zawodów defictowych i nadwyżkowych za 2016 rok

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie opoczyńskim w 2016 roku jest krótkoterminową analizą lokalnego rynku pracy w oparciu o nową metodologię określoną w Zaleceniach metodycznych prowadzenia monitoringu...

Barometr zawodów - prognoza na 2017 rok

Badanie Barometr zawodów jest przeprowadzane na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Na poziomie wojewódzkim Barometr koordynowany jest przez wojewódzkie urzędy pracy. W roku 2016 przeprowdzono kolejne...

Stopa bezrobocia w 2016 roku

Według komunikatu GUS z dnia 25-01-2017 r.: Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów. Stan w końcu grudnia 2016 roku. Stopa bezrobocia w powiecie opoczyńskim w ...

Informacje o bezrobociu i rynku pracy w 2016 r.

Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opocznie na koniec 2016 roku wyniosła 2.599 osób . Kobiety stanowiły 56,06%, a mieszkańcy wsi 66,72% ogólnej liczby bezrobotnych. Miasta i...

Monitoring zawodów nadywżkowych i deficytowych za 2015 rok

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie opoczyńskim w 2015 roku jest krótkoterminową analizą lokalnego rynku pracy w oparciu o nową metodologię określoną w Zaleceniach metodycznych prowadzenia monitoringu...

Barometr zawodów - prognoza na 2016 rok

Badanie Barometr zawodów jest przeprowadzane na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Koordynatorem krajowym jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Na poziomie wojewódzkim Barometr koordynowany jest...

Informacje o bezrobociu i rynku pracy w 2015 r.

Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opocznie na koniec 2015 roku wyniosła 3.040 osób. Kobiety stanowiły 53,52%, a mieszkańcy wsi 66,74% ogólnej liczby bezrobotnych. Miasta i...

Stopa bezrobocia w 2015 roku

Stopa bezrobocia w powiecie opoczyńskim w 2015 r. w porównaniu do kraju i województwa łódzkiego MIESIĄC POWIAT OPOCZYŃSKI     POLSKA   WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE Styczeń 13,9% * ...

Źródła informacji statystycznych

STONA ŁĄCZY DO ŹRÓDEŁ INFORMACJI STATYSTYCZNYCH O RYNKU PRACY, W TYM W POWIECIE OPOCZYŃSKIM Dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego. Dane statystyczne Głównego...

Informacje o bezrobociu i rynku pracy w 2014 r.

Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opocznie na koniec 2014 roku wyniosła 4.070 osób. Kobiety stanowiły 50,76%, a mieszkańcy wsi 68,16% ogólnej liczby bezrobotnych.   Miasta i...

Wyświetlanie 11 - 20 z 42 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę