RPO WŁ - Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie


Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Wstrzymanie naboru wniosków o przynanie środków na podjęcie działalności gospodarczej (POWER)

Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie informuje, iż z dniem 26.10.2018 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków na realizację następującej formy wsparcia: - jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu pozakonkursowego pt. "Aktywizacja...

Wstrzymanie przyjmowania wniosków na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy (ze środków RPO WŁ)

Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie informuje, iż  z dniem 26.10.2018 r.  wstrzymuje przyjmowanie wniosków na realizację formy wsparcia: - refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenie stanowiska pracy w ramach projektu pozakonkursowego pt. „ Aktywizacja...

Nabór wniosków ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie informuje, iż  z dniem 24.10.2018 r.  uruchamia przyjmowanie wniosków na realizację formy wsparcia: - refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenie stanowiska pracy w ramach projektu pozakonkursowego pt. „ Aktywizacja osób...

Wstrzymanie wniosków na staż (ze środków RPO)

Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie informuje, iż z dniem 30.04.2018 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków na realizację następującej formy wsparcia: - staże, w ramach projektu pozakonkursowego pt. „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie...

Wstrzymanie przyjmowania wniosków na prace interwencyjne (ze środków RPO)

Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie informuje, iż  z dniem 26.04.2018 r.  wstrzymuje przyjmowanie wniosków na realizację formy wsparcia: - prace interwencyjne w ramach projektu pozakonkursowego pt. „ Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w...

Nabór wniosków ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie informuje, iż  z dniem 24.04.2018 r.  uruchamia przyjmowanie wniosków na realizację formy wsparcia: - staże w ramach projektu pozakonkursowego pt. „ Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie...

Nabór wniosków ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie informuje, iż  z dniem 24.04.2018 r.  uruchamia przyjmowanie wniosków na realizację formy wsparcia: - wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy w ramach projektu pozakonkursowego pt. „ Aktywizacja osób po 29 roku życia...

Nabór wniosków ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie informuje, iż  z dniem 30.03.2018 r.  uruchamia przyjmowanie wniosków na realizację formy wsparcia: - szkolenia indywidualne w ramach projektu pozakonkursowego pt. „ Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w...

Nabór wniosków ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie informuje, iż od dnia 30.03.2018 r. do dnia 20.04.2018 r.  uruchamia przyjmowanie wniosków na realizację formy wsparcia: - refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu pozakonkursowego pt. „ ...

Wstrzymanie przyjmowania wniosków na staż (ze środków RPO)

Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie informuje, iż z dniem 14.03.2018 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków na realizację następujących form wsparcia: - staże w ramach projektu pozakonkursowego pt. „ Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie...

Nabór wniosków ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie informuje, iż z dniem 21.02.2018 r. uruchamia przyjmowanie wniosków na realizację następujących form wsparcia: - staże - prace interwencyjne w ramach projektu pozakonkursowego pt. „ Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez...

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego w 2018 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie informuje, iż rozpoczął realizację projektu „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie opoczyńskim " (IV) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś  priorytetowa VIII „ Zatrudnienie", Działanie VIII.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia przez powiatowe urzędy pracy".   Okres...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę