RPO WŁ - Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie


Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Wstrzymanie przyjmowania wniosków ze środków RPO WŁ

Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie informuje, iż od dnia 25.02.2019 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków na realizację następującej formy wsparcia: - jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej  w ramach projektu pozakonkursowego pt. „ Aktywizacja osób...

Wstrzymanie przyjmowania wniosków ze środków RPO WŁ

Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie informuje, że od dnia 20.02.2019r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków na realizację następującej formy wsparcia: - staże,  w ramach projektu pozakonkursowego pt. „ Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie...

Nabór wniosków ze środków RPO WŁ

Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie informuje, iż z dniem 18.02.2019 r. uruchamia przyjmowanie wniosków na realizację następujących form wsparcia:  - wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy - jednorazowe środki na pdjęcie działalności gospodarczej w ramach...

Nabór wniosków ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie informuje, iż z dniem 02.01.2019 r. uruchamia przyjmowanie wniosków na realizację następujących form wsparcia:  - staże - prace interwencyjne - szkolenia w ramach projektu pozakonkursowego pt. „ Aktywizacja osób po 29 roku...

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego (V) w 2019 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie informuje, iż rozpoczął realizację projektu „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie opoczyńskim " (V) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś  priorytetowa VIII „ Zatrudnienie", Działanie VIII.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia przez powiatowe urzędy pracy".   - Okres...

Wstrzymanie naboru wniosków o przynanie środków na podjęcie działalności gospodarczej (POWER)

Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie informuje, iż z dniem 26.10.2018 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków na realizację następującej formy wsparcia: - jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu pozakonkursowego pt. "Aktywizacja...

Wstrzymanie wniosków na staż (ze środków RPO)

Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie informuje, iż z dniem 30.04.2018 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków na realizację następującej formy wsparcia: - staże, w ramach projektu pozakonkursowego pt. „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie...

Nabór wniosków ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie informuje, iż od dnia 30.03.2018 r. do dnia 20.04.2018 r.  uruchamia przyjmowanie wniosków na realizację formy wsparcia: - refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu pozakonkursowego pt. „ ...

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego (IV) w 2018 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie informuje, iż rozpoczął realizację projektu „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie opoczyńskim " (IV) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś  priorytetowa VIII „ Zatrudnienie", Działanie VIII.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia przez powiatowe urzędy pracy".   Okres...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę