PO WER - Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie


Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Nabór wniosków ze środków POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie informuje, iż z dniem 18.02.2019 r. uruchamia przyjmowanie wniosków na realizację następujących form wsparcia: - jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, - wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy, ...

Wstrzymanie naboru wniosków na realizację stażu (ze środków POWER)

Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie informuje, iż od dnia 21.01.2019 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków na realizację następującej formy wsparcia: - staże,  w ramach projektu pozakonkursowego pt. „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w...

Nabór wniosków ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)

Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie informuje, iż z dniem 02.01.2019 r. uruchamia przyjmowanie wniosków na realizację następujących form wsparcia: - staże, - prace interwencyjne, - bon szkoleniowy, - bon na zasiedlenie,  w ramach projektu...

Nabór wniosków ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)

Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie informuje, iż z dniem 19.10.2018 r. uruchamia przyjmowanie wniosków na realizację następującej formy wsparcia: - bon szkoleniowy w ramach projektu pozakonkursowego pt. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w...

Wstrzymanie przyjmowania wniosków na bon szkoleniowy (ze środków POWER)

Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie informuje, iż od dnia 19.10.2018 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków na realizację następującej formy wsparcia : -  bon szkoleniowy, w ramach projektu pozakonkursowego pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w...

Nabór wniosków na staże i prace interwencyjne (ze środków POWER)

Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie informuje, iż z dniem 02.07.2018r. uruchomienie przyjmowanie wniosków na realizację następującyh form wsparcia: - staże - prace interwencyjne w ramach projektu pozakonkursowego pt. "Aktywizacja osób młodych pozostających...

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój IV

    Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie opoczyńskim (IV) Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie z dniem  1 lipca 2018 roku rozpoczął realizację projektu pt. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie opoczyńskim (IV) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa „Osoby młode na rynku pracy", Działanie 1.1 „Wsparcie osób...

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój III

      Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych   Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie uprzejmie informuje, iż kontynuuje realizację projektu pozakonkursowego pt . Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie opoczyńskim (III) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę